+7 (383) 328 10 60 Корпорацийн утасны дугаар

«Сибирское здоровье» Корпорацитай хамтран явуулах бизнесийн давуу талууд

ТЭР ДОРОО ОРЛОГОТОЙ БОЛОХ! НЭГДМЭЛ ҮНЭ «ХУРДАН ГАРАА» УРАМШУУЛАЛ
Та ажиллаж эхэлмэгцээ л шууд орлого олж эхэлнэ! Компани нь 18 жилийн турш сар бүрийн 5-ны өдөр Хамтрагчдынхаа шагналыг тасралтгүй, тогтмол төлж байна!  Компанид «хямд аваад, өндөр үнэээр зарна» гэдэг ойлголт байхгүй. Бүх Зөвлөхүүд болон Үйлчлүүлэгчдэд нэгдмэл үнэ үйлчилдэг. Та бүтээгдэхүүний үнийн 25% хүртэл хэмжээтэй тэнцэх баталгаатай орлогыг хялбархан олно! Та тогтоосон хугацаанд цолоо ахиулж, 500$-аас 20 000$ хүртэл хэмжээний урамшууллыг шагналаасаа гадна нэмж авна.
     
     
25-ын УРАМШУУЛАЛ ХАМТРАГЧДЫГ ДЭМЖИХ ОЛОН ҮЕ ШАТТАЙ СИСТЕМ ОЛОН УЛСЫН ХЭМЖЭЭНИЙ БИЗНЕС
Та өөрөөсөө ямар ч мөнгө гаргалгүйгээр бараа эргэлтийнхээ хэмжээг өсгөнө! Таны бизнесийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн орчин үеийн хэрэгслүүд. Олон үе шаттай сургалт. Компанийн Манлайллын Тойргоор тогтмол явагддаг Үйл явдлууд нь Хамтрагчдад дэмжлэг өгч, урам зоригийг бадраадаг. Та өөрийн амьдарч буй улс орныхоо эдийн засгийн хөгжлийн түвшингээс үл хамааран орлогоо нэмэгдүүлнэ. Та шагналаа дэлхийн хэд хэдэн төрлийн валютаар авна.