+7 (383) 328 10 60 Корпорацийн утасны дугаар

Амжилтын түүхүүд

«Сибирское здоровье» Корпорацийн хорь шахам жилийн түүхэнд хамгийн чухал байр суурийг түүний Зөвлөхүүдийн Амжилтын түүхүүд эзэлдэг.

Энэ бол янз бүрийн насны, бас янз бүрийн мэргэжил боловсролтой энгийн хүмүүсийн түүх юм. Тэд бол:

  • гадаад орнуудаар аялах,
  • орон сууцныхаа нөхцлийг сайжруулах,
  • үр хүүхэддээ чанартай боловсрол олгох,
  • автомашинтай болох боломжуудыг амьдралдаа хэрэгжүүлж чадсан хүмүүс.

Бас маргаашийн өдөртөө сэтгэл зовохгүй амьдрах орлоготой болсон хүмүүс!

Компанийн Хамтрагчдын Амжилтын Түүхүүдээс үзнэ үү«Сибирскому здоровью» Монголд 5 жил