Бизнес

Бүртгэл

Зөвлөх
ДАВУУ ЭРХТ ХЭРЭГЛЭГЧ
Улсын код: +976
Дугаарын хэмжээ - 8 зайгүй тоо


Гэрээний дугаарыг заана уу

Созданная в базе данных Siberian Health учетная запись пользователя будет проверена в течение 3 рабочих дней и может быть принята или отклонена, в том числе без указания причин.

Платная регистрацияУлсын код: +976
Дугаарын хэмжээ - 8 зайгүй тоо


Гэрээний дугаарыг заана уу
Siberian Health-эд бүрэн гүйцэт бүртгүүлж гарын үсэг зурсаны дараа Гэрээг байгуулсанд тооцно. Гэрээ Siberian Health-эд ирсэнээс хойш ажлын 3 өдөрт түүнийг авч үзэж, нэг бол хүлээн авч эсвэл тэр дундаа шалтгааныг нь тайлбарлах албагүйгээр түүнээс татгалзах магадлалтай.

Бүртгэл