Бизнес

Бүртгэл

Зөвлөх
Давуу эрхтэй хэрэглэгч
Улсын код: +976
Дугаарын хэмжээ - 8 зайгүй тоо

Багийн Ахлагчийн Гэрээний дугаарыг бичнэ үү эсвэл талбарыг хоосон үлдээнэ үү - энэ тохиолдолд бид Танд хамгийн их тохирох Ахлагчийг сонгож өгнө.

Гэрээний дугаарыг заана уу

Платная регистрацияУлсын код: +976
Дугаарын хэмжээ - 8 зайгүй тоо


Гэрээний дугаарыг заана уу
Siberian Health-эд бүрэн гүйцэт бүртгүүлж гарын үсэг зурсаны дараа Гэрээг байгуулсанд тооцно. Гэрээ Siberian Health-эд ирсэнээс хойш ажлын 3 өдөрт түүнийг авч үзэж, нэг бол хүлээн авч эсвэл тэр дундаа шалтгааныг нь тайлбарлах албагүйгээр түүнээс татгалзах магадлалтай.

Бүртгэл