Бизнес

Бүртгэл

Бизнес Хамтрагч
Давуу эрхтэй хэрэглэгч
+976
Дугаарын хэмжээ - 8 зайгүй тоо


Багийн Ахлагчийн Гэрээний дугаарыг бичнэ үү эсвэл талбарыг хоосон үлдээнэ үү - энэ тохиолдолд бид Танд хамгийн их тохирох Ахлагчийг сонгож өгнө.

Гэрээний дугаарыг заана уу

Платная регистрация+976
Дугаарын хэмжээ - 8 зайгүй тооГэрээний дугаарыг заана уу

Siberian Health-эд бүрэн гүйцэт бүртгүүлж гарын үсэг зурсаны дараа Гэрээг байгуулсанд тооцно. Гэрээ Siberian Health-эд ирсэнээс хойш ажлын 3 өдөрт түүнийг авч үзэж, нэг бол хүлээн авч эсвэл тэр дундаа шалтгааныг нь тайлбарлах албагүйгээр түүнээс татгалзах магадлалтай.

Бүртгэл