+7 (383) 328 10 60 Корпорацийн утасны дугаар

Эрүүл мэндийн лавлах!

Асуулт, хариулт

Компанийн талаар хамгийн их асуудаг асуултуудын хариултыг эндээс Та олж болно.
Танд хялбар эвтэйхэн байлгах үүднээс бүх асуултуудыг бүлгээр байршуулав.

Та асуулт эсвэл санал тавихыг хүсч байна уу?

КОМПАНИ

Нийтлэг асуултууд
«Эрдэм шинжилгээ, шинэчлэлийн төв» гэж юу вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
«Чамайг Хүрээлж Буй Ертөнц» буяны сан ямар үйл ажиллагаа эрхэлдэг вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Бид Компанид арилжааны санал тавих хүсэлтэй байна. Саналаа хаашаа илгээх вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй

БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Нийтлэг асуултууд
Компанийн бүтээгдэхүүнүүдийг хэн боловсруулдаг вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Siberian Wellness бүтээгдэхүүний найрлагыг хаанаас олж мэдэх вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Компани бүтээгдэхүүнээ капсулжуулан үйлдвэрлэдэг. Тэдгээр нь ямар найрлагатай вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Siberian Wellness үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүн гэрчилгээ авсан уу?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Siberian Wellness бүтээгдэхүүн бусад компаниудын ижил төрлийн бүтээгдэхүүнээс юугаар ялгардаг вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Компанийн бүтээгдэхүүнийг амьтан дээр туршдаг уу?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй

БИЗНЕС

Нийтлэг асуултууд
Бонусын данс гэж юу вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Өөрийн логинийг хаанаас харах вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Оноо гэж юу болох, түүнийг юунд ашиглах вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Зөвлөх / Давуу эрхтэй хэрэглэгчийн бүртгэл
Хэрхэн Siberian Wellness Зөвлөх/Давуу эрхтэй хэрэглэгч болох вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Багийн ахлагч гэж хэн бэ? Түүнийг хаанаас олох вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Компанийн Зөвлөх болон Давуу эрхтэй хэрэглэгчийн бүртгэл ямар үнэтэй вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Бизнес Хамтрагчид ямар давуу талуудыг эдлэх вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй