+7 (383) 328 10 60 Корпорацийн утасны дугаар

Эрүүл мэндийн лавлах!

Асуулт, хариулт

Компанийн талаар хамгийн их асуудаг асуултуудын хариултыг эндээс Та олж болно.
Танд хялбар эвтэйхэн байлгах үүднээс бүх асуултуудыг бүлгээр байршуулав.

Та асуулт эсвэл санал тавихыг хүсч байна уу?

Томъёоны тухай

Ойлголтууд ба тодорхойлолтууд
Компани
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Зэрэглэл
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Давуу эрхтэй хэрэглэгч
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Бизнес Хамтрагч
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Оноо
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Бонус
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Багийн ахлагч
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Хувийн борлуулалт (ХБ)
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Шагнал урамшуулалын төлөвлөгөө
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй

Бүртгэлийн тухай

Зэрэглэлүүд
Бизнес Хамтрагч эсвэл Давуу эрхтэй хэрэглэгч болохын алийг нь сонгох вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Бүртгэлийн аргууд
Би Компанид яаж бүртгүүлэх вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Бүртгэлийн үнэ өртөг
Компанийн бүртгүүл ямар үнэтэй вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Бүртгэлийг дуусгах
Бүртгэлийг яаж дуусгах вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Надад бүртгэлийг дуусгах код ирээгүй.
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Надад логин ба нууц үг шууд ирсэн боловч нэвтэрч чадахгүй байна.
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Баталгаажуулах кодыг оруулах цонх алга болсон байна. Юу хийх вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Нэвтрэх мэдээлэл
Хувийн өрөөнд яаж нэвтрэх вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Нууц үг
Нууц үгийг яаж сэргээх вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Би ямар мэдээлэл оруулсанаа санахгүй байна / миний мэдээлэл хувийн өрөөнд баталгаажаагүй.
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Мэдээллийг баталгаажуулах
Утасны дугаар ба цахим шуудангийн хаягийг яаж баталгаажуулах вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Линк үүсгэх
Линк гэж юу вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Линкийг яаж бүрдүүлэх вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Багийн ахлагч
Багийн ахлагч гэж хэн бэ? Түүнийг хаанаас олох вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Багийн ахлагчаа яаж олж мэдэх вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Гэр бүлийн бүртгэлийн дугаар
Нөхөр / эхнэр/хамаатантай Бүртгэлийн дугаараа яаж нэгтгэх вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Бүртгэлийн дугаарыг хаах
Кэшбэк цуцлагдаж, Бүртгэлийн дугаар хаагдах боломжтой юу?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй

Хэрэглэгчдийн тухай (Давуу эрхтэй хэрэглэгч)

Хөтөлбөр Welcome to Wellness
Welcome to Wellness Хөтөлбөрийн нөхцөлүүд
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Welcome to Wellness-ийн оролцогчид
Байнгын Клубт хэн оролцож болох вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Хэрэв би эхлээд Бизнес Хамтрагчаар бүртгүүлж байсан бол яагаад Хэрэглэгч болсон бэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Кэшбэк
Давуу эрхтэй хэрэглэгчид ямар кэшбэкийг авдаг вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Зэрэглэл солих
Хэрэв би Давуу эрхтэй хэрэглэгчээр бүртгүүлсэн бол Бизнес Хамтрагч болж болох уу?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй

Бизнес Хамтрагчдын тухай

Давуу талууд
Бизнес Хамтрагчид ямар давуу талуудыг эдлэх вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Кэшбэк
Бизнес Хамтрагчид ямар кэшбэкийг авдаг вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Төлөлт
Ямар цолноос тооцооны дансанд мөнгө шилжүүлэх вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Бизнес Хамтрагч хэрхэн мөнгөө авах вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Зэрэглэлээ хадгалах
Бизнес Хамтрагч зэрэглэлийг яаж алдахгүй байх вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Incentive Programs
Бизнес Хамтрагч ямар Хөтөлбөрүүдэд оролцож болох вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Incentive Programs-д оролцоход ямар давуу талуудыг эдлэх вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Шагналууд
Яаж шагнал авах вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Онлайн Багийн ахлагч
Онлайн Багийн ахлагч гэж хэн бэ? Яаж болох вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Сургалт
Хаана сургалтын курст хамрагдаж болох вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй

Бүтээгдэхүүний тухай

Үйлдвэрлэл
Бид бүтээгдэхүүнээ яаж бүтээдэг вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Гэрчилгээ
Компанийн үйлдвэрлэл олон улсын стандартаар магадлан итгэмжлэгдсэн үү?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Найрлага
Siberian Wellness-ийн бүтээгдэхүүний найрлагыг хаанаас олж мэдэх вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Компани капсултай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Тэдгээр нь ямар найрлагатай вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Тест
Компанийн бүтээгдэхүүнийг амьтан ба хүн дээр туршдаг уу?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
БИХН-ийн эмнэлзүйн туршилтыг хийдэг үү?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
БИХН-ийн хэрэглээ
Siberian Wellness-ийн бүтээгдэхүүнүүдийг эмийн бэлдмэлүүдтэй хамт хэрэглэж болох уу?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Хэрэв БИХН-ийг хэрэглэх үед гэнэт бүтээгдэхүүнд харшилвал яах вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
БИХН-ийг заавал усаар даруулж уух ёстой юу? Тэдгээрийг шөлөнд, зутанд, хоёрдугаар хоолонд хийж болох уу?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Хүүхэд, жирэмсэн болон хөхүүл эмэгтэйчүүдэд ямар бүтээгдэхүүн өгч болох вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Ямар аминдэмүүд байгалийн гаралтай, ямар нь синтетик вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Цогц хөтөлбөрийг бүрдүүлэх ба БИХН-ийг хэрэглэх талаар мэргэжилтнээс яаж зөвлөгөө авах вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
БИХН-ийг хэрэглэхэд эсрэг заалт байдаг уу?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Худалдан авах
Siberian Wellness-ийн бүтээгдэхүүнийг хаанаас худалдан авах вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Тухайн үеийн үнэ өртөг болон бүтээгдэхүүн байгаа эсэхийг хаанаас үзэх вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Хүргэлт хийлгэх хотоо яаж зааж өгөх вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Өөр улс орон луу яаж захиалга өгөх вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
SIBERIAN WELLNESS-ийн Дэлгүүрийг яаж солих вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Би бонусын аль хэсгийг барааны төлбөрийг төлөхөд ашиглаж болох вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Акциуд
Яг одоо ямар акциуд нээлттэй байгааг яаж мэдэх вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Акцийн үргэлжлэх хугацаа
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Акцийн үргэлжлэх хугацаа дуусаагүй байхад өөр үнэ заагдсан байна. Яагаад?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй

Олон улсын бизнесийн тухай

Улс орнууд
Siberian Wellness Компани ямар улс орнуудад ажилладаг вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Хэл
Улс орнуудад ямар хэлээр мэдээлэл өгдөг вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Бүртгэл
Хэрэв би өөр улсад үйл ажиллагаа явуулахаар төлөвлөж байгаа бол дахин бүртгүүлэх шаардлагатай юу?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Бүртгэлийн аргууд
Би Компанид яаж бүртгүүлэх вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Линк үүсгэх
Линкийг яаж бүрдүүлэх вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Business School online
Бусад оронд сургалтад хамрагдах боломжтой юу?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй

Сайн үйлсийн тухай

«Чамайг Хүрээлэн буй Ертөнц» сан
«Чамайг Хүрээлэн буй Ертөнц» Сан гэж юу вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Сангийн төслүүдийг хаанаас үзэж болох вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Санд суваг байдаг уу?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
Сайн үйлст хандив яаж өргөх вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй

Хавсралтуудын тухай

StartSmart®
StartSmart® хавсралт гэж юу болох ба түүнийг яаж татаж авах вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй
BackOffice
BackOffice хавсралт гэж юу болох ба түүнийг яаж татаж авах вэ?
Танд энэ мэдээлэл тусалж чадсан уу? Тийм Үгүй