+7 (383) 328 10 60 Корпорацийн утасны дугаар
Энэ сарын акциуд
3 дугаар сар
2018
  150 000 ₮-өөр худалдан авалт хийгээд жагсаалтанд буй дурын бүтээгдэхүүнийг 50%-ийн хөнгөлөлттэй захиалаарай!
 1. 01.03.2018-31.03.2018
  Дурын шүдний ооноос хоёрыг худалдан авбал «Мэдэсэ» бальзам фортег бэлэглэнэ!
  Body Compliment хоёр бүтээгдэхүүнийг худалдан авбал холигч 60%-ийн хөнгөлөлттэй!
 1. 01.03.2018-31.03.2018
  Цуглуулга «Гоо сайханы нууц»
 1. 30900

  21630

  12,88 оноо
Хөнгөлөлт
 1. 26000

  14300

  15.14 оноо
  01.03.2018-31.03.2018
  Дэлгэрэнгүй
 1. 26000

  15600

  15.14 оноо
  01.03.2018-31.03.2018
  Дэлгэрэнгүй
 1. 9000

  5400

  2,2 оноо
  01.03.2018-31.03.2018
  Дэлгэрэнгүй
 1. 9000

  5400

  2,2 оноо
  01.03.2018-31.03.2018
  Дэлгэрэнгүй
 1. 8290

  4970

  2,9 оноо
  01.03.2018-31.03.2018
  Дэлгэрэнгүй
 1. 6140

  3680

  2,3 оноо
 1. 6140

  3680

  2,3 оноо
 1. 6140

  3680

  2,3 оноо
 1. 8560

  5310

  3,3 оноо
  01.03.2018-31.03.2018
  Дэлгэрэнгүй
 1. 24070

  15650

  9,2 оноо
  01.03.2018-31.03.2018
  Дэлгэрэнгүй
 1. 18720

  12170

  7,3 оноо
  01.03.2018-31.03.2018
  Дэлгэрэнгүй
 1. 26840

  18790

  11,3 оноо
  01.03.2018-31.03.2018
  Дэлгэрэнгүй
 1. 20250

  14180

  6,7 оноо
 1. 14800

  10360

  5,9 оноо
  01.03.2018-31.03.2018
  Дэлгэрэнгүй
 1. 14400

  10080

  5,7 оноо
  01.03.2018-31.03.2018
  Дэлгэрэнгүй
 1. 12040

  8430

  4,2 оноо
  01.03.2018-31.03.2018
  Дэлгэрэнгүй
 1. 10160

  7110

  4,2 оноо
 1. 7460

  5220

  3,2 оноо
  01.03.2018-31.03.2018
  Дэлгэрэнгүй
 1. 5680

  3980

  2,5 оноо
  01.03.2018-31.03.2018
  Дэлгэрэнгүй
 1. 2300

  1610

  0,6 оноо
  01.03.2018-31.03.2018
  Дэлгэрэнгүй
 1. 15200

  11400

  6,2 оноо
 1. 13500

  10800

  5,8 оноо
  01.03.2018-31.03.2018
  Дэлгэрэнгүй
 1. 13500

  10800

  5,8 оноо
  01.03.2018-31.03.2018
  Дэлгэрэнгүй
 1. 12600

  10080

  5,4 оноо