+7 (383) 328 10 60 Корпорацийн утасны дугаар
Энэ сарын акциуд
5-р сар
2020
  120 000 ₮-өөс дээш худалдан авалт хийвэл аль нэг бүтээгдэхүүн 50%-ийн хөнгөлөлттэй!
 1. 25.05.2020-31.05.2020
  Цуглуулга «Зуслангийн»: дурын 2 бүтээгдэхүүн 20%-ийн хямдралтай
 1. 01.05.2020-31.05.2020
  Бүх төрлийн «ЭПАМ» 20% хямдарлаа!
 1. 8

  6

  3,08 оноо
  01.05.2020-31.05.2020
  Аз жаргалтай бүтээгдэхүүнүүд
 1. 19200

  18240

  8.5 оноо
  01.05.2020-31.05.2020
  Дэлгэрэнгүй
 1. 10700

  10170

  6.5 оноо
Хөнгөлөлтүүд
 1. 24730

  19780

  10,5 оноо
  25.05.2020-31.05.2020
  Дэлгэрэнгүй
 1. 6300

  5040

  2,31 оноо
  25.05.2020-31.05.2020
  Дэлгэрэнгүй
 1. 6300

  5040

  2,31 оноо
  25.05.2020-31.05.2020
  Дэлгэрэнгүй
 1. 6300

  6300

  2,31 оноо
  25.05.2020-31.05.2020
  Дэлгэрэнгүй
 1. 12100

  9680

  4,76 оноо
  25.05.2020-31.05.2020
  Дэлгэрэнгүй
 1. 12200

  9760

  4,55 оноо
  25.05.2020-31.05.2020
  Дэлгэрэнгүй
 1. 12500

  10000

  4,76 оноо
  25.05.2020-31.05.2020
  Дэлгэрэнгүй
 1. 12600

  10080

  4,69 оноо
 1. 17400

  13920

  7,42 оноо
  25.05.2020-31.05.2020
  Дэлгэрэнгүй