+7 (383) 328 10 60 Корпорацийн утасны дугаар
Энэ сарын акциуд
9-р сар
2018
  150 000 ₮-өөр худалдан аваад ухаалаг тосыг 33 350 ₮-өөр захиалаарай
 1. 66700

  33350

  20,7 оноо
  01.09.2018-30.09.2018
  Дэлгэрэнгүй
  Энэ хуудаснаас 2 бүтээгдэхүүн худалдан авбал цай бэлэглэнэ!
 1. 01.09.2018-30.09.2018
  Дурын хоёр бүтээгдэхүүн -25%-ийн хөнгөлөлттэй
  Хөөс + тос эсвэл аромамусс — ердөө -26 250 ₮
 1. 37500

  26250

  15,7 оноо
  «Хронолонг» + олон үйлдэлтэй тос — ердөө 47 990 ₮
 1. 62320

  47990

  31,3 оноо
  01.09.2018-30.09.2018
  Усанд орох хоёр дахь гель болгон 50%-ийн хөнгөлөлттэй
 1. 25680

  19260

  11,9 оноо
Хөнгөлөлт
 1. 10800

  6480

  3,6 оноо
  01.09.2018-30.09.2018
  Дэлгэрэнгүй
 1. 8560

  5560

  3,4 оноо
  01.09.2018-30.09.2018
  Дэлгэрэнгүй
 1. 17200

  12040

  7,4 оноо
 1. 17100

  11970

  7,1 оноо
 1. 13500

  9450

  5,9 оноо
 1. 13400

  9380

  5,5 оноо
 1. 13100

  9170

  5,4 оноо
  01.09.2018-30.09.2018
  Дэлгэрэнгүй
 1. 12200

  8540

  4,6 оноо
 1. 12200

  8540

  4,6 оноо
 1. 12200

  8540

  4,6 оноо
 1. 12200

  8540

  4,6 оноо
 1. 11100

  7770

  4,4 оноо
 1. 21400

  16050

  9,5 оноо
 1. 13370

  10030

  5,9 оноо
 1. 11500

  8630

  5,2 оноо
 1. 48800

  39040

  21,1 оноо