+7 (383) 328 10 60 Корпорацийн утасны дугаар
Энэ сарын акциуд
10-р сар
2020
  150 000 ₮-ийн худалдан авалт хийвэл — 50%-ийн хөнгөлөлттэй!
 1. 19.10.2020-25.10.2020
  ГЛЮКОЗАМИН БА ХОНДРОИТИН + «Живокост»
 1. 34240

  25680

  12.81 оноо
  19.10.2020-25.10.2020
  Багц «Зөөлөн гар»
 1. 29200

  20440

  9.24 оноо
  01.10.2020-31.10.2020
  Хүүхдийн хоёр бүтээгдэхүүн - 25%-ийн хөнгөлөлттэй
  Багц «Намрын гунигийг хөөцгөөе»: дурын 2 бүтэгдэхүүн 20%-ийн хөнгөлөлттэй
 1. 01.10.2020-31.10.2020
Хөнгөлөлтүүд
 1. 13500

  10130

  5,27 оноо
  01.10.2020-31.10.2020
  Дэлгэрэнгүй
 1. 22000

  17380

  8,76 оноо
  01.10.2020-31.10.2020
  Дэлгэрэнгүй
 1. 10900

  7630

  3,2 оноо
  19.10.2020-25.10.2020
  Дэлгэрэнгүй
 1. 15000

  11700

  5,78 оноо
  19.10.2020-25.10.2020
  Дэлгэрэнгүй
 1. 5500

  4400

  1,96 оноо
  19.10.2020-25.10.2020
  Дэлгэрэнгүй
 1. 36570

  31080

  18,3 оноо
  19.10.2020-25.10.2020
  Дэлгэрэнгүй