Siberian Wellness-ийн Давуу эрхтэй хэрэглэгчид

Зөвхөн бүртгэлтэй Давуу эрхтэй хэрэглэгчид 15% хүртэлхи кэшбэк ба Компанийн бэлгийг авах боломжтой!

Бүртгүүлэх
 • 5%

  тухайн сард нийт 30 онооны (≈ 52 500 ₮) худалдан авалт хийвэл

 • 10%

  тухайн сард нийт 50 онооны (≈ 87 500 ₮) худалдан авалт хийвэл

 • 15%

  тухайн сард нийт 100 онооны (≈ 175 000 ₮) худалдан авалт хийвэл

icon Кэшбэкийн хувийг сар болгон тодорхойлно.

Бэлэг ба хөнгөлөлтүүд

 • Акциуд

  Долоо хоног болгон хит бүтээгдэхүүнүүдийг 25% хүртэл хөнгөлөлттэй авах шинэ саналууд!

  gifts
 • Тогтвортой ажиллагааны клуб

  6 сар дараалан сар болгон 50 ба түүнээс дээш онооны худалдан авалт хийвэл манай хитүүдийг бэлгэнд авна!

  products
 • Хөтөлбөрт оролцох дүрмүүд.
  1. Хөтөлбөрт бүртгүүлэх дүрмүүд.
  1.1. Насанд хүрсэн аливаа хүн Давуу эрхтэй хэрэглэгчид зориулсан Хөтөлбөрт оролцох боломжтой.
  1.2. Бүртгэл хийгдэх мөчид Хөтөлбөрт оролцогч нь Компанид өөр Бүртгэлийн дугаартай байж болохгүй. Хэрэв та Компанид Бүртгэлийн дугаартай бол Хөтөлбөрт оролцохдоо зөвхөн энэхүү Дүрмийн 4-р заалтын дагуу өөр Бүртгэлийн дугаараар оролцож болно.
  1.3. Хэрэв Давуу эрхтэй хэрэглэгчид зориулсан Хөтөлбөрт эхнэр, нөхөр оролцохоор шийдсэн бол тэдгээр нь нэг Бүртгэлийн дугаартай гэр бүлийн хос хэмээн бүртгүүлнэ.
  1.4. Хэрэв эхнэр, нөхөр өөр өөр Бүртгэлийн дугаартай байх хүсэлтэй байвал аль нэгийг нь гэр бүлийн хосын аль нэгний санал болгосноор Хөтөлбөрт оролцох шийдвэр гаргасан Давуу эрхтэй хэрэглэгчээр бүртгэнэ.

  2. Хөтөлбөр оролцохоо цуцлах.
  2.1. Хэрэв Давуу эрхтэй хэрэглэгч нь бүртгүүлсэн сараас эхлэн 4 сар дараалан Бүртгэлийн дугаартаа нэг ч онооны худалдан авалт хийгээгүй бол Компани түүнийг Давуу эрхтэй хэрэглэгчийн Хөтөлбөрт оролцохыг цуцлах тухай шийдвэр гаргаж, Бүртгэлийн дугаарыг нь Компанийн сангаас устгах эрхтэй. Бүртгүүлсэн сарыг хуанлийн бүтэн сарын 1-ний өдрөөс тооцно.
  2.2. Хэрэв бүртгүүлсэн сараас эхлэн 4 сарын турш Бүртгэлийн дугаартаа худалдан авалт хийсэн боловч Давуу эрхтэй хэрэглэгч нь 6 сар дараалан Бүртгэлийн дугаартаа нэг ч онооны худалдан авалт хийгээгүй бол Компани түүнийг цаашид Давуу эрхтэй хэрэглэгчийн Хөтөлбөрт оролцохыг цуцлах тухай шийдвэр гаргана. Энэхүү 6 сард Давуу эрхтэй хэрэглэгч болсон Бизнес Хамтрагчийн худалдан авалтыг оруулаагүй сарууд мөн багтана.
  2.3. Давуу эрхтэй хэрэглэгч Хөтөлбөрт оролцохоо больвол бүртгүүлэх үед заасан цахим шуудангийн хаягаар мэдэгдэл илгээнэ.
  2.4. Давуу эрхтэй хэрэглэгч нь өөрийн хүсэлтээр Хөтөлбөрт оролцохыг цуцлах тухай шийдвэрийг registrator@sibvaleo.com хаягаар зохих өргөдөл илгээн илэрхийлж болно. Бүртгэлийн дугаарыг Хэрэглэгчийн өргөдлийг хүлээн авснаас хойш 10 хоногийн дотор эсвэл өргөдөлд заагдсан хугацаанд устгана. Заагдсан хугацаа дуусахаас өмнө өргөдлийг буцаан татан авсан тохиолдолд өргөдлийг хүчингүйд тооцно.
  2.5. Хэрэв Давуу эрхтэй хэрэглэгч нь нэгээс илүү Бүртгэлийн дугаартаЙ байвал хожуу бүртгэгдсэн Бүртгэлийн дугаарыг Хөтөлбөрт оролцогчдын сангаас устгана.
  2.6. Давуу эрхтэй хэрэглэгчийн Хөтөлбөрт оролцохыг ямар ч үндэслэлээр цуцласан байсан Бүртгэлийн дугаарт хуримтлагдсан бүх бонусууд хүчингүй болно.

  3. Зэрэглэл солих.
  3.1. Зэрэглэлийг BackOffice-д эсвэл Компанийн Төлөөлөгчийн газарт солино.
  Зэрэглэлийг солихийн тулд тухайн сардаа Бизнес Хамтрагчийн хийх ёстой Хувийн борлуулалтын (ХБ) хамгийн бага оноо буюу 200 оноог хийж, BackOffice-д эсвэл Компанийн Төлөөлөгчийн газарт хандан зэрэглэл солих өргөдлөө илгээнэ. Дараагийн өдөр Мэдээллийн тайланд шинэ зэрэглэл буюу Бизнес Хамтрагч гэж тусгагдана.
  Зөвхөн захиалга өгсөн сарын худалдан авалтыг тооцно.
  Тайлант сарын дараахь сард хийсэн (1-ний өдрийг оролцуулан) худалдан авалтыг тооцохгүй.

  4. Давуу эрхтэй хэрэглэгч Хөтөлбөрт дахин оролцох эсвэл Бизнес Хамтрагчийн хувьд хамтран ажиллах.
  4.1. Хэрэв Давуу эрхтэй хэрэглэгч 2.4-р зүйлд заагдсаны дагуу Хөтөлбөрт оролцохоо цуцласан бол Хөтөлбөрт оролцогчдын сангаас Бүртгэлийн дугаар нь устгагдсан сараас эхлэн 6 сарын дараа Давуу эрхтэй хэрэглэгчид зориулсан Хөтөлбөрт дахин оролцох эсвэл Бизнес Хамтрагчийн хувьд Компанитай хамтран ажиллах сонголтоо хийж болно.
  4.2. Хэрэв Давуу эрхтэй хэрэглэгч 2.1 ба 2.2-р зүйлд заагдсаны дагуу Хөтөлбөрт оролцохоо цуцласан бол тэрээр энэхүү Дүрмийн 1-р зүйлд заагдсаны дагуу Бүртгэлийн гэрээг авч дурын хугацаанд Давуу эрхтэй хэрэглэгчид зориулсан Хөтөлбөрт дахин оролцох эсвэл Бизнес Хамтрагчийн хувьд Компанитай хамтран ажиллах сонголтоо хийж болно. Энэ тохиолдолд Бүртгэлийн дугаарыг өөрчилнө.
  4.3. Компанитай хамтын ажиллагааг дахин сэргээхэд Бүртгэлийн дугаарт тооцох бонусын хуримтлал тэгээс эхлэнэ.

  5. Компани Давуу эрхтэй хэрэглэгчид зориулсан Хөтөлбөрт нэмэлт, өөрчлөлтүүдийг оруулах эрхтэй бөгөөд энэхүү өөрчлөлтүүдийн тухай мэдээллийг Компанийн сайтад байршуулна.

  6. Бүх бонусын тооцоог худалдан авалт хийсний дараагийн өдөр хийнэ. Тооцоог Новосибирскийн цагаар хийнэ.

Худалдан авалтаа хийгээд кэшбэкийг аваарай!

products Бүртгүүлэх

Асуулт байна уу?

Хэрэв үйлчилгээ болон хүргэлтийн талаар танд асуух зүйл байвал call-центрт хандаарай эсвэл e-mail руу захидал бичээрэй

[}item{]