Siberian Wellness-ийн Давуу эрхтэй хэрэглэгч болж, ашигтай нөхцөлүүдээр гоо сайхан, эрүүл мэнд ба спортын бүтээгдэхүүнүүдийг худалдан аваарай!

Бүртгүүлэх
Хүртэлхи дүнгийн кэшбэк 15%

Худалдан авалт болгонд оноог тооцно.

 • Илүү их оноо – илүү өндөр кэшбэк
 • Хайртай бүтээгдэхүүнүүдээ худалдан авахад кэшбэкийг ашиглаж болно!
Кэшбэк авмаар байна!

Онцгойд санал – хүртэлхи дүнгийн ашиг:

805 000 ₮!
siberian wellness privileged client
Club 200 – шинэ Хэрэглэгчдэд зориулсан клуб
Та сардаа 200 онооны худалдан авалтыг хийвэл Club 200-д элсэнэ.
Клубын гишүүдэд зориулсан тусгай үнэтэй бүтээгдэхүүнүүдийн багц.
Club 200-д 6 сар – ашиг 90%!
siberian wellness online offline
 • Зургаан багцын энгийн үнэ: 1 010 000 ₮
 • Оролцогчдод зориулсан үнэ Club 200: 205 000 ₮
1 дэх сар
39000 ₮-нд
90000 ₮
дүнгийн бүтээгдэхүүний багц
Ашиг:
51000 ₮
2 дэх сар
37000 ₮-нд
120000 ₮
дүнгийн бүтээгдэхүүний багц
Ашиг:
83000 ₮
3 дэх сар
34000 ₮-нд
140000 ₮
дүнгийн бүтээгдэхүүний багц
Ашиг:
106000 ₮
4 дэх сар
33000 ₮-нд
160000 ₮
дүнгийн бүтээгдэхүүний багц
Ашиг:
127000 ₮
5 дэх сар
32000 ₮-нд
220000 ₮
дүнгийн бүтээгдэхүүний багц
Ашиг:
188000 ₮
6 дэх сар
30000 ₮-нд
280000 ₮
дүнгийн бүтээгдэхүүний багц
Ашиг:
250000 ₮

ХАЙРТАЙ ХЭРЭГЛЭГЧИДДЭЭ ХИТҮҮДИЙГ БЭЛЭГЛЭНЭ!

Байнгын Клубын гишүүдэд — Компанийн хамгийн алдартай бүтээгдэхүүнүүдийг бэлэглэж, тусгай акциуд ба саналыг зориуллаа!
Бэлэг авмаар байна!
siberian wellness discount
Хөнгөлөлт 25% хүртэл

Зөвхөн Давуу эрхтэй хэрэглэгчдэд зориулсан долоо хоног бүрийн акциуд.

Хөнгөлөлт авмаар байна!
 • WELCOME TO WELLNESS Хөтөлбөрт оролцох дүрмүүд
  1. Хөтөлбөрт бүртгүүлэх дүрмүүд.
  1.1. Насанд хүрсэн дурын хүн бүр Давуу эрхтэй хэрэглэгчид зориулсан Хөтөлбөрт оролцож болно.
  1.2. Бүртгэл хийгдэх мөчид Хөтөлбөрт оролцогч нь Компанид өөр Бүртгэлийн дугаартай байж болохгүй. Хэрэв та Компанид Бүртгэлийн дугаартай бол Хөтөлбөрт оролцохдоо зөвхөн энэхүү Дүрмийн 4-р заалтын дагуу өөр Бүртгэлийн дугаараар оролцож болно.
  1.3. Хэрэв Давуу эрхтэй хэрэглэгчид зориулсан Хөтөлбөрт эхнэр, нөхөр оролцохоор шийдсэн бол тэдгээр нь нэг Бүртгэлийн дугаарт гэр бүлийн хос хэмээн бүртгүүлнэ.
  1.4. Хэрэв эхнэр нөхөр өөр өөр Бүртгэлийн дугаартай байх хүсэлт илэрхийлсэн бол аль нэгийг нь гэр бүлийн хосын аль нэгний санал болгосноор Хөтөлбөрт оролцох шийдвэр гаргасан Давуу эрхтэй хэрэглэгчээр бүртгэнэ.

  2. Хөтөлбөр оролцохоо цуцлах.
  2.1. Хэрэв Давуу эрхтэй хэрэглэгч нь бүртгүүлсэн сараас эхлэн 4 сарын турш Бүртгэлийн дугаартаа нэг ч онооны худалдан авалт хийгээгүй бол Компани түүнийг Давуу эрхтэй хэрэглэгчийн Хөтөлбөрт оролцохыг цуцлах тухай шийдвэр гаргаж, Бүртгэлийн дугаарыг нь Компанийн сангаас устгах эрхтэй. Бүртгүүлсэн сарыг хуанлийн бүтэн сарын 1-ний өдрөөс тооцно.
  2.2. Хэрэв бүртгүүлсэн сараас эхлэн 4 сарын турш Бүртгэлийн дугаартаа худалдан авалт хийсэн боловч Давуу эрхтэй хэрэглэгч нь 6 сарын турш Бүртгэлийн дугаартаа нэг ч онооны худалдан авалт хийгээгүй бол Компани түүнийг цаашид Давуу эрхтэй хэрэглэгчийн Хөтөлбөрт оролцохыг цуцлах тухай шийдвэр гаргана. Энэхүү 6 сард Давуу эрхтэй хэрэглэгч болсон Бизнес Хамтрагчийн худалдан авалтыг оруулаагүй сарууд мөн багтана.
  2.3. Давуу эрхтэй хэрэглэгч Хөтөлбөрт оролцохоо больвол бүртгүүлэх үед заасан цахим шуудангийн хаягаар мэдэгдэл илгээгдэнэ.
  2.4. Давуу эрхтэй хэрэглэгч нь өөрийн хүсэлтээр Хөтөлбөрт оролцохыг цуцлах тухай шийдвэрийг registrator@sibvaleo.com хаягаар зохих өргөдөл илгээн илэрхийлж болно. Бүртгэлийн дугаарыг Хэрэглэгчийн өргөдлийг хүлээн авснаас хойш 10 хоногийн дотор эсвэл өргөдөлд заагдсан хугацаанд устгана. Заагдсан хугацаа дуусахаас өмнө өргөдлийг буцаан татан авсан тохиолдолд өргөдлийг хүчингүйд тооцно.
  2.5. Хэрэв Давуу эрхтэй хэрэглэгч нь нэгээс илүү Бүртгэлийн дугаар байвал хожуу бүртгэгдсэн Бүртгэлийн дугаарыг Хөтөлбөрт оролцогчдын сангаас устгана.
  2.6. Давуу эрхтэй хэрэглэгчийн Хөтөлбөрт оролцохыг ямар ч үндэслэлээр цуцалсан байсан Бүртгэлийн дугаарт хуримтлагдсан бүх бонусууд хүчингүй болно

  3. Зэрэглэл солих.
  3.1. Зэрэглэлийг BackOffice-д эсвэл Компанийн Төлөөлөгчийн газарт солино.
  Зэрэглэлийг солихийн тулд тухайн сардаа Бизнес Хамтрагчийн хийх ёстой Хувийн борлуулалтын (ХБ) хамгийн бага оноо буюу 200 оноог хийж, BackOffice-д эсвэл Компанийн Төлөөлөгчийн газарт хандан зэрэглэл солих өргөдлөө илгээнэ. Дараагийн өдөр мэдээллийн тайланд шинэ зэрэглэл буюу Бизнес Хамтрагч гэж тусгагдана!
  Зөвхөн өргөдөл өгсөн сарын худалдан авалтыг тооцно.
  Тайлант сарын дараахь сард хийсэн (1-ний өдрийг оролцуулан) худалдан авалтыг тооцохгүй.

  4. Давуу эрхтэй хэрэглэгч Хөтөлбөрт дахин оролцох эсвэл Бизнес Хамтрагчийн хувьд хамтран ажиллах.
  4.1. Хэрэв Давуу эрхтэй хэрэглэгч 2.4-р зүйлд заагдсаны дагуу Хөтөлбөрт оролцохоо цуцалсан бол тэр өөрөө ба түүний нөхөр/эхнэр Хөтөлбөрт оролцогчдын сангаас Бүртгэлийн дугаар нь устгагдсан сараас эхлэн 6 сарын дараа Давуу эрхтэй хэрэглэгчид зориулсан Хөтөлбөрт дахин оролцох эсвэл Бизнес Хамтрагчийн хувьд Компанитай хамтран ажиллах сонголтоо хийж болно.
  4.2. Хэрэв Давуу эрхтэй хэрэглэгч 2.1 ба 2.2-р зүйлд заагдсаны дагуу Хөтөлбөрт оролцохоо цуцалсан бол тэрээр энэхүү Дүрмийн 1-р зүйлд заагдсаны дагуу Бүртгэлийн гэрээг авч дурын хугацаанд Давуу эрхтэй хэрэглэгчид зориулсан Хөтөлбөрт дахин оролцох эсвэл Бизнес Хамтрагчийн хувьд Компанитай хамтран ажиллах сонголтоо хийж болно. Энэ тохиолдолд Бүртгэлийн дугаарыг өөрчилнө.
  4.3. Компанитай хамтын ажиллагааг дахин сэргээхэд Бүртгэлийн дугаарт тооцох бонусын хуримтлал тэгээс эхлэнэ.

  5. Компани Давуу эрхтэй хэрэглэгчид зориулсан Хөтөлбөрт нэмэлт, өөрчлөлтүүдийг оруулах эрхтэй бөгөөд энэхүү өөрчлөлтүүдийн тухай мэдээллийг Компанийн сайтад байршуулна.

  6. Бүх бонусын тооцоог худалдан авалт хийсний дараагийн өдөр хийнэ. Новосибирскийн цагаар тооцно.
 • «Байнгын Клуб» Хөтөлбөрт оролцох дүрмүүд
  1. Байнгын Клубт юу хийх ёстой вэ?
  Siberian Wellness-ийн хайртай бүтээгдэхүүнээ 50 оноонд зургаан сар дараалан худалдан аваад Компанийн хитүүдийг бэлгэнд авна!
  Та 3 сар дараалан 50 онооны худалдан авбал Компанийн хамгийн алдартай бүтээгдэхүүний нэгийг бэлгэнд авна*!
  * Хөтөлбөрт 3 сар оролцсоны бэлгийг та зөвхөн нэг л удаа авах боломжтой.

  2. Байнгын Клубт хэн элсэж болох вэ?
  Siberian Wellness Компанийн Хэрэглэгч болгон оролцох боломжтой.
  Бизнес Хамтрагчид Байнгын Клубт элсэх боломжгүй. Гэхдээ хэрэв Бизнес Хамтрагч нь зэрэглэлээ «Давуу эрхтэй хэрэглэгч» болгож сольсон бол тэрээр мөн Хөтөлбөрт оролцож болно.

  3. Байнгын Клубт яаж элсэх вэ?
  50 онооны Хувийн борлуулалтыг анх удаа хийсэн сард шууд Клубт элсэж болно. Хэрэв оролцогч энэхүү нормыг биелүүлээгүй бол Хөтөлбөрт эхнээсээ дахиж оролцоно.
  Энэ тохиолдолд тэрээр хагас жилийн хугацаанд сар болгон 50 онооны худалдан авалтыг хийх ёстой.

  4. Нэгэн зэрэг Байнгын Клуб ба Club 200-д оролцож болох уу?
  Нэгэн зэрэг хоёр Клубт оролцох боломжгүй. Хэрэв та Club 200-д элсэж байгаа бол Байнгын Клубын оролцоо автоматаар цуцлагдана.

  5. Байнгын Клубын бэлгийг хэзээ авч болох вэ?
  Та нөхцөлүүдийг биелүүлсэн сарын дараахь хоёр сарын хугацаанд бэлгээ авах боломжтой. Бүтээгдэхүүний жагсаалт өөрчлөгдөж болно
 • Club 200 Хөтөлбөрт оролцох дүрмүүд
  1. Хөтөлбөрийн үйлчлэх хугацаа.
  2023 оны 9-р сарын 1-нээс 2024 оны 8-р сарын 31 хүртэл.

  2. Club 200-д хэн оролцож болох вэ?
  2022 оны 9-р сарын 1-нээс Компанид бүртгүүлсэн шинэ Бизнес Хамтрагчид (БХ) ба Давуу эрхтэй хэрэглэгчид (ДЭХ), тэр дундаа анх удаа Давуу эрхтэй хэрэглэгчээс шилжсэн, өмнө нь Club 200-д оролцож байгаагүй хүмүүс Хөтөлбөрт хамрагдаж болно.

  3. Би хэд дэх сараас Хөтөлбөрт оролцож болох вэ?
  Бизнес Хамтрагч ба Давуу эрхтэй хэрэглэгчийн хувьд Хөтөлбөр нь Компанид бүртгүүлсэн 1 дэх сараас эхлэн 6 сар дараалан үйлчилнэ. ДЭХ-ээс БХ болж зэрэглэлээ сольсон үед Хөтөлбөрийн гарааны сар нь зэрэглэлээ сольсон сар байна.

  4. Хөтөлбөрт ямар худалдан авалтыг тооцох вэ?
  Club 200-д онлайн ба оффлайнаар (Интернет дэлгүүрт ба SIBERIAN WELLNESS-ийн Дэлгүүрт) Хөтөлбөрт оролцогч биечлэн хийсэн Siberian Wellness-ийн оноотой бүтээгдэхүүний бүх худалдан авалтуудыг тооцно.

  5. Хувийн борлуулалтыг (ХБ) яаж тооцох вэ?
  Хувийн борлуулалтанд зөвхөн өөрийн худалдан авалтыг тооцно. Түүнд Давуу эрхтэй хэрэглэгчдийн оноог ТООЦОХГҮЙ.

  6. Хамгийн их ашгийг яаж авах вэ?
  Ашигтай үнээр бүх зургаан багцыг худалдан авахын тулд Компанид бүртгүүлсэн сараас эхлэн тасралтгүй зургаан сар дараалан Хувийн борлуулалтын (ДЭХ-ийн ХБ-ыг оруулахгүй) 200 ба түүнээс дээш оноог хийх шаардлагатай.

  7. Club 200-ийн багцаар ямар бүтээгдэхүүнүүдийг авч болох вэ?
  Бонусын багцын дүнд нийцэх Siberian Wellness-ийн оноотой дурын бүтээгдэхүүнүүд. Бүтээгдэхүүний үнэ өртөгт оноо ба кэшбэкийг тооцохгүй.

  8. Ашиглагдаагүй бонусууд хэдий хугацаанд хадгалагдах вэ?
  Акцийн сар болгоны дүнгээр 3-ны өдрөөс хойш Хөтөлбөрийн дагуу бонусын багцуудыг тооцно. Багцын хүчинтэй хугацаа – 1 хуанлийн сар. Хэрэв бонусын багцыг ашиглаагүй бол хуанлийн сарын дүнгээр тэрээр хүчингүй болно. Хэрэв бонусын багцыг ашиглахад багцын дүнг бүрэн зарцуулаагүй бол үлдэгдлийг дараагийн багцад нийлүүлнэ. Гэхдээ сүүлийн бонусыг бүрэн ашигласан байх ёстой, зургаа дахь багцын хүчинтэй хугацаа – нэг хуанлийн сар.

Асуулт байна уу?

Хэрэв үйлчилгээ болон хүргэлтийн талаар танд асуух зүйл байвал кол-центрт хандаарай эсвэл e-mail руу захидал бичээрэй

Siberian Wellness-ийн Давуу эрхтэй хэрэглэгч болж, ашигтай нөхцөлүүдээр гоо сайхан, эрүүл мэнд ба спортын бүтээгдэхүүнүүдийг худалдан аваарай!

Бүртгүүлэх

[}item{]