+7 (383) 328 10 60 Корпорацийн утасны дугаар

Эрдэм шинжилгээний Хэлтэс

Эрдэм шинжилгээний Хэлтэст биологийн идэвхит бүтээгдэхүүнийг судлах, зохион бүтээх болон хэрэглэх чиглэлд асар их туршлага хуримтлуулсан эрдэмтэд, зөвлөх мэргэжилтнүүд, шинжээчид ажилладаг. Тус хэлтсийн судалгааны ажилд орон тооны мэргэжилтнүүдээс гадна анагаах ухааны энэ салбарт амжилт олсон олон мэргэжилтнүүд оролцож байна.


“Эрдэм шинжилгээ – Шинэ бүтээлийн Төв нь эх орны шинжлэх ухааны салбарыг дэмжих эх оронч бодлого баримталдаг”

Юрий Гичев

Эрдэм шинжилгээ – Шинэ бүтээлийн Төвийн захирал

Эрдэм шинжилгээ – Шинэ бүтээлийн Төвийн эрдэмтэд

Юрий Петрович
Гичев

Анагаах ухааны доктор, профессор, Оросын экологийн академийн академич, Орос-болгарын шинжлэх ухаан-боловсролын «Siberian Wellness» Төвийн захирал

 

 

Cергей Николаевич
Удинцев

Анагаах ухааны доктор, Сибирийн анагаах ухааны их сургуулийн профессор, «Биотехнология» компанийн захирал

 

Владимир Степанович
Караник

Анагаах ухааны дэд эрдэмтэн, хавдар судлалын тэргүүлэх эмч