Компанитай Хамтран ажиллах Стандартууд

Оршил
Энэхүү баримт бичигт ашиглагдах ойлголтууд ба тодорхойлолтууд
Компанийн Бизнес Хамтрагчийн Ёс зүйн дүрэм

Компанитай хамтран ажиллах Дүрмүүд

1. Компанид бүртгүүлэх.
2. Эхнэр/нөхрийг бүртгэх ба тэдгээрийн үйл ажиллагааг хянан зохицуулах журам
3. Хамтран ажиллах нөхцөлүүд өөрчлөгдөх ба Компанитай хамтран ажиллах үйл ажиллагааг цуцлах
4. Гэр бүлийн бүртгэлийн дугаар ба эрхийг өвлүүлэх
5. Давхар бүртгэл хийх
6. Нээгдээгүй зах зээлийн тэг идэвхийн бодлого.
7. Компанитай хамтран ажиллах нөхцөлүүд.
8. Бүтээгдэхүүний тухай ба Компанитай хамтран ажиллах боломжит арга замуудын тухай мэдээллийг өгөх.
9. Бизнес Хамтрагчийн урамшуулал.
10. Багийн бүрэн бүтэн ба тогтвортой байдал.
11. Бусад компаниудтай хамтран ажиллах.
12. Багийн ахлагчид болох Бизнес Хамтрагчдын үүрэг.
13. Business Team 5000 ба түүнээс дээш цолтой Компанийн Бизнес Хамтрагчдын нэмэлт эрх ба үүрэг.
14. Нууцлалыг хадгалах нөхцөлүүд.
15. Компанийн бүтээгдэхүүнийг борлуулах Дүрмүүд.
16. Бүтээгдэхүүний чанарын баталгаа. Бүтээгдэхүүнийг буцаах.
17. Компанийн оюуны өмчийн объектуудыг ашиглах.
18. Зар сурталчилгаа, мэдээлэл түгээх үйл ажиллагаа.
19. SW-ийн дэлгүүрт биеэ авч явах Дүрмүүд.
20. Шийтгэлийн арга хэмжээ.
21. Хамтран ажиллах Стандартууд ба Компанийн бусад баримт бичигт оруулах өөрчлөлтүүд.
Танд өөр асуух зүйл байна уу?
Хэрэв үйлчилгээ болон хүргэлтийн талаар танд асуух зүйл байвал call-центрт хандаарай эсвэл e-mail руу захидал бичээрэй

[}item{]