+7 (383) 328 10 60 Корпорацийн утасны дугаар
Гол хуудас → "Сибирийн чацаргана" Байгалийн гаралтай урьдчилан сэргийлэх шүдний оо
 
10160

Шүдний оо

"Сибирийн чацаргана" Байгалийн гаралтай урьдчилан сэргийлэх шүдний оо

# 403024     75 гр    

Батлав:
Шүдний температурт мэдрэг чанар 31,58%-иар буурахад нөлөөлнө
Шүдний хүрэлцэхүйн цочроогчид мэдрэг чанар 30,16%-иар буурахад нөлөөлнө
Шүдний өнгөр үүсэх нь 59,76%-иар багасахад нөлөөлнө.
* Москва хотын «ПРОФИДЕНТ» Шүд, нүүр амын согог судлал, Урьдчилан сэргийлэх төвөөс 2015 оны 9-р сараас 12-р сарын хугацаанд 90 хоногийн турш 38 сайн дурынхан оролцсон клиник судалгаа хийгдсэн бөгөөд энэхүү судалгааны үр дүнгээр батлагдсан.