+7 (383) 328 10 60 Корпорацийн утасны дугаар
Гол хуудасЭрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнүүд → Бальзамууд

Бальзамууд

 
11300

 
 
13200

 
 
22600

 
 
15200

 

Сибирийн бальзамын цуглуулга

Сибирийн бальзамын цуглуулга

«Амин» (Амьсгал), жодооны шүүстэй түрхлэгний бальзам  # 402456     50 мл Арьсанд гүнзгий нэвчин халааж, биеийн эсэргүүцлийг нэмэгдүүлнэ
11770

 
12840

 
 

Сибирийн бальзамын цуглуулга

Уян Номо (Уян нум) Байгалийн гаралтай бие арчилгааны бальзам   # 414688     100 мл Үе мөчийг хамгаалах хондроитин ба органик хүхэртэй биеийн арьсанд зориулсан байгалийн гаралтай бальзам.
9600

 
13110

 

Фитомедика

Фитомедика

ЖИВОКОСТ  # 402692     100 мл БИЕИЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ БАЛЬЗАМ тормуг, хондроитин болон глюкозамины хандтай
12040