+7 (383) 328 10 60 Корпорацийн утасны дугаар
Гол хуудас → АМИНАЙ ЭМ (АМИН ЭМ)
 
7760

Baikal Tea Collection

АМИНАЙ ЭМ (АМИН ЭМ)

# 500021     30 шүүгч пакет / 1,5 г    
ЭЛЭГНИЙ ЦАЙ

«Аминай Эм» цай нь буряд ардын уламжлалт жороор бүтээгдсэн бөгөөд элэг ба цөс ялгаруулах эрхтэн системийн үйл ажиллагааг дэмжинэ. Алтанцэгцүүхэй нь нохойн хошуу, багваахай цэцгийн үндэстэй хамтарч элэгний эсийг хамгаална. Эрдэнэшишийн үрийн уутанцар, багваахай цэцгийн үндэс, шувуун тарнын өвс нь цөс хөөх зөөлөн үйлдэл үзүүлнэ. Мөнхцэцэг, марал цэцэг нь эрдэнэшиштэй хамтарч цөсний найрлагыг хэвийн болгож, өтгөрөхөөс сэргийлнэ.