+7 (383) 328 10 60 Корпорацийн утасны дугаар
Гол хуудас → Essentials. ГЛЮКОЗАМИН БА ХОНДРОИТИН
 
17120

ESSENTIALS by Siberian Health

Essentials. ГЛЮКОЗАМИН БА ХОНДРОИТИН

# 500083     60 капсул    
ҮЕНИЙ ХАМГААЛАЛТ

• Остеоартрозын нөлөөгөөр үений бүтэц гэмтэж, өвчлөхөөс сэргийлнэ.
• Үений өвдөлтийг намдаах, хөдөлгөөний саатлыг сэргээх үйлдэл үзүүлнэ.
• Мөгөөрсний эдийн уян хатан чанар, ачаалал даах чадварыг нэмэгдүүлнэ.