+7 (383) 328 10 60 Корпорацийн утасны дугаар
Гол хуудас → Горхон Венийн судсыг бэхжүүлэгч
 
49700

Сибирийн бальзамын цуглуулга

Горхон Венийн судсыг бэхжүүлэгч

# 500191        
Байгалийн гаралтай венийн судсыг бэхжүүлэгч

 

Хөлний тунгалагийн урсгал болон цусны эргэлт хямрахаас сэргийлж дэмжлэг үзүүлнэ.
- Цусны бичил эргэлт болон тунгалгийн эргэлтийг сайжруулна. 
- Цусны судасны ханыг бэхжүүлнэ.
- Венийн болон бичил судсыг бэхжүүлнэ.
Алхам болгон хөнгөхөн!

Хөлний тунгалагийн урсгал болон цусны эргэлт хямрахаас сэргийлж дэмжлэг үзүүлнэ.
- Цусны бичил эргэлт болон тунгалгийн эргэлтийг сайжруулна. 
- Цусны судасны ханыг бэхжүүлнэ.
- Венийн болон бичил судсыг бэхжүүлнэ.
Алхам болгон хөнгөхөн!

Хэрэглээ

Насанд хүрэгсэд өдөрт 1-2 капсулыг хоолны үед ууна.
 

Диосмин, рутин, зимолюбка ургамлын нахиа, хүнсний нэмэлт бичил талстжуулсан целлюлоз (дүүргэгч), хүнсний нэмэлт кальцийн стеарат (бөөгнөрөл үүсэхэ эс сэргийлэх бодис).