+7 (383) 328 10 60 Корпорацийн утасны дугаар
Гол хуудасЭрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнүүдЭрүүл зүрх → Универсал дархлаа сэргээгч СoreNRG
 
21230

CoreNRG

Универсал дархлаа сэргээгч СoreNRG

# 500327     30 ml    

CoreNRG универсал дархлаасэргээгчийг бүтээхдээ биддэлхийн 40 гаруй улс орондаль хэдийнээ 20 жилийн туршамжилттай хэрэглэгдэж буйалдарт хоёр бүтээгдэхүүнүүдболох эрч хүч үүсгэгч«Адаптовит» ба өргөн хүрээнийүйлчилгээтэй «Корень»бальзамыг нэгтгэлээ! Гэвчшинэ бүтээгдэхүүний үндсэндбид Bioeffective цоо шинэтехнологийг суурилуулсан.

 

сибирийн жодоо модны эсийн концентрат Bioef fective by Prenolica®, ургамлын гаралтай иж бүрдэл CoreN RG (алтан гагнуур, боролзгоно, ганга, алтанцэгцүүхэй, толгодын бударганын ханд), ургамлын хандны иж бүрдэл ENDEMIX™ (элеу терококк, хонгорцгоно, байгалийн гүүн хөхийн ханд).