+7 (383) 328 10 60 Корпорацийн утасны дугаар
Гол хуудас → БЭЛЭГ - ШИНЭЛЭГ СОНГОЛТ